Expertise

We ontwikkelen projecten in diverse sectoren, waarbij projectmatige woningbouw een specialisme is geworden. Om deze projecten succesvol voor onze opdrachtgevers te kunnen realiseren hebben wij een werkwijze ontwikkeld waarbij wij in elke fase van het proces expertise inzetten, die we zelf in huis hebben. 

Expertise voor stedenbouwkundige haalbaarheidsstudies incl. grondexploitatieberekening, voor goed doordachte ontwerpen, voor volledige planuitwerking in 3D, voor bouwmanagement en financiële begeleiding en voor marketing ondersteuning in de vorm van het vervaardigen van foto-realistische artist-impressions, 3D filmpjes en verkoopbrochures.

Door alle expertise zelf in huis te hebben realiseren wij slagvaardig en creatief onze projecten en kunnen wij toegevoegde waarde leveren aan onze opdrachtgevers.