BIM

Sinds 1 januari 2011 is Quadrant Architecten volledig omgeschakeld naar het ontwerpen en uitwerken in een 3D omgeving. Na een uitgebreide pilot in 2009 en 2010 leverde dit veel voordelen op. Door middel van 3D visualisaties kunnen wij onze opdrachtgevers schetsen aanleveren van betere kwaliteit, wat het gehele proces inzichtelijker maakt. 3D visualisaties bieden veel meer ruimtelijk inzicht dan traditionele schetsen, zowel op technisch als esthetisch vlak, vooral met grotere projecten. 


De mogelijkheden van 3D komen nog meer tot zijn recht in een volledig geïntegreerde omgeving met ontwerppartners en uitvoerende partijen, oftewel: BIM. De keuze van Quadrant is in de 3D architectuur gevallen op de OpenBIM standaard. 

Maximale aansluiting bouwpartners

De OpenBim standaard biedt ons de mogelijkheid om maximaal aan te sluiten bij de overige bouwpartners ongeacht de software waarmee gewerkt wordt. Wij hanteren hiervoor de basis informatieleverings-specificatie (ILS). Mede vanuit onze jarenlange ervaring met integrale projecten is BIM voor ons een zeer goede aanvulling. Datgene dat voorheen “analoog” en handmatig werd bewaakt, wordt digitaal bewaakt in één model. Daarbij hebben wij een (nog) betere controle op “clashes” tussen de verschillende gebouwmodellen (constructief, installatietechnisch, etc.).

Controle en modelbeheer

Vanuit deze expertise nemen wij bij voorkeur ook het totaalbeheer van het model op ons en treden we op als BIM manager. Voor controle en modelbeheer beschikken wij over aanvullende software (Solibri modelchecker) waarmee op basis van een in eigen beheer ontwikkeld protocol, het model kan worden gecontroleerd. Deze controle kan bestaan uit een “clash” detectie waarbij de stukken van de verschillende adviseurs worden gecontroleerd op onderlinge afwijkingen. Tevens is het mogelijk de modellen te controleren op de vooraf vastgelegde uitgangspunten voor het ontwerp (PVE) en dus ook op normen en voorschriften.

Uit het model kunnen hoeveelheden (oppervlakten, inhouden, elementen) gegenereerd worden. Deze functie stelt ons in staat gedurende de projectduur informatie uit het BIM model te halen die noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de kostenraming, EPC-/ MPG berekening of overige uittrekstaten.

Quadrant Architecten als BIM Manager

Werken in een BIM structuur is een vergaande samenwerking met andere partners. Dit leidt tot een eenduidig geheel en zal de faalkosten in het begin van de bouwkolom reduceren. Daarnaast (en vooral) geeft het een grote hoeveelheid extra informatie, die de servicegraad en kwaliteit van ons bureau verder verhoogt.

Met Quadrant Architecten als BIM Manager voor uw project, verzekeren wij u van een vlekkeloze samenwerking tussen de verschillende partijen. Wij houden oog op alle fases van een bouwproject, waardoor het eindresultaat van hogere kwaliteit is en er geen onnodige dingen gedaan worden. Meer weten over Quadrant als BIM Manager? Neem dan contact met ons op. 

Een vergaande samenwerking met andere partners