Planuitwerking

Quadrant architecten heeft als breed werkend architectenbureau veel kennis en ervaring in huis. Onze tekenkamer is daarbij het visitekaartje van het bedrijf. Al onze projecten worden in 3D uitgewerkt. In veel projecten wordt integraal met ontwerppartners en uitvoerende partijen in een BIM model samengewerkt, waarbij wij als BIM manager optreden.

Hiertoe hebben wij goed gekwalificeerd personeel in huis, dat door continue bijscholing haar kennis ook up to date houdt.

ALL ROUND DESKUNDIGHEID

Om leidend te zijn in het bouwproces hebben wij ervoor gezorgd dat we zelf allround deskundig zijn. Dit betekent dat wij voor de planuitwerking de volgende expertise zelf in huis hebben:

- Bouw- en regelgeving middels gecertificeerde bouwplantoetsers
- Brandpreventie- en brandveiligheid middels een brandveiligheidsexpert
- EPC berekeningen
- STABU bestekken
- Projectcoordinatie
- Directievoering
- Kostendeskundigheid vanaf initiatieffase tot aan directievoering. Een vast samenwerkingsverband met een constructeur en installatieadviseur, die in het bouwproces onder onze verantwoordelijkheid opereren vullen deze expertise aan.

Door deze allround deskundigheid zelf in huis te hebben, zijn wij slagvaardig in het integraal ontwerpen en uitwerken van bouwplannen en het verzorgen van het daarbij behorende vergunningentraject. Tezamen met het werken in 3D/BIM zorgt dit ervoor dat wij het gehele ontwerp- en bouwproces integraal aanbieden. Mede om die reden heeft Quadrant architecten veel ontwikkelaars en woningcorporaties als vaste opdrachtgevers. Met deze integrale aanpak ontzorgen wij hen! 

Met onze integrale aanpak ontzorgen wij onze opdrachtgevers