Duurzaamheid

Duurzaam bouwen gaat voor ons verder dan het plaatsen van zonnepanelen en een groen dak. Quadrant Architecten gaat als duurzaam architectenbureau voor het realiseren van hoogwaardige architectuur die niet alleen energiezuinig en duurzaam is, maar bestendig is voor de ontwikkelingen van de toekomst.

Energiezuinig bouwen

Bij ieder ontwerp kijken we naar oplossingen voor het besparen van energie. Het begint bij hoogwaardige isolatie en innovatieve installaties (zonnecollectoren, PV, ventilatie met warmteterugwinning en warmtepompen). Zo realiseren we gebouwen met geen of zeer lage energiekosten en een lage BENG-score.

Duurzaam bouwen

De aarde is geen onuitputtelijke bron en daarom is het belangrijk om gebruik te maken van duurzame materialen. We gebruiken bij voorkeur producten waarvan het leven circulair is, na gebruik niet naar de afvalberg maar opnieuw inzetbaar als grondstof. Een manier van bouwen waarbij we de aarde zo min mogelijk belasten.

Toekomstbestendig bouwen

Onze nadruk ligt op de toekomst, we vinden het belangrijk dat een gebouw na jaren nog boeit en dat het door gebruikers als prettig wordt ervaren. Een flexibele gebouwopzet met geïntegreerde bouwtechnieken zorgt ervoor dat het mee kan groeien met veranderingen. Daarnaast creëert een nette detaillering voor nu en op termijn kwaliteit. Aan de (stedenbouwkundige) inpassing besteden we ook bijzonder veel zorg. Deze elementen samen zorgen voor een lange levensduur van een gebouw. Op deze manier bouwen wij mee aan een kwalitatieve leefomgeving voor onze kinderen.

Duurzaamheid voor uw project

Benieuwd wat Quadrant Architecten voor uw project kan betekenen met betrekking tot toekomstbestendig, duurzaam en energiezuinig bouwen? Neem dan snel contact met ons op, zodat wij met het ontwerpen van uw project het milieu kunnen beteren. 

Onze nadruk ligt op de toekomst