Stedenbouw / Haalbaarheid

Een veelvoorkomende activiteit van ons bureau is het maken van stedenbouwkundige haalbaarheidsstudies. Dit varieert van kleine invullingen op herontwikkelingslocaties tot complete stedenbouwkundige plannen in uitleggebieden. Als bureau hebben wij alle expertise in huis om u te helpen met de ontwikkeling van uw plannen op dit gebied.

Ontwikkeling stedenbouwkundige plannen en verkavelingen

We ontwikkelen heldere stedenbouwkundige concepten, waarbij goed vormgegeven openbare ruimten ontstaan. We laten ons bij deze plannen sterk inspireren door de kenmerken van de omgeving en proberen hierop aan te sluiten. Tegelijk zorgen we ervoor dat er door een afwisseling in het stratenpatroon en een goede groenstructuur, een prettig woonmilieu ontstaat waarbij de bijbehorende parkeerproblematiek integraal wordt ingepast. We hebben tevens oog voor de ligging van de individuele woningen die het stedenbouwkundige plan vormen. De kavelgrootte, zonoriëntatie, uitzicht, nabijheid van parkeren en sociale veiligheidsaspecten van de woningen zijn bij een stedenbouwkundig verkavelingsplan belangrijke aspecten.    

Haalbaarheid

Quadrant Architecten is een allround architecten bureau dat zich onderscheidt met een integrale aanpak, waarbij ook de grondexploitatie aangeleverd kan worden. Op deze manier kan worden verkend of een bepaalde ontwikkeling haalbaar is, dan wel met optimalisaties moet worden vlot getrokken. Veel van deze door ons uitgevoerde stedenbouwkundige haalbaarheidsstudies leiden ook daadwerkelijk tot een planrealisatie, waarbij de reguliere architectenwerkzaamheden ook door ons worden verricht. 
 

Allround architectenbureau Zevenbergen

Bij Quadrant Architecten kunt u terecht voor al uw stedenbouwkundige plannen en verkavelingen. Als allround architectenbureau hebben wij alle benodigde expertise in huis, waardoor wij u ook van dienst kunnen zijn nadat de plannen ontwikkeld zijn. Om meer te leren over wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact met ons opnemen of een kijkje nemen bij onze afgeronde projecten.

 

Van herontwikkelingslocaties tot stedenbouwkundige plannen