Nieuws / 02-02-2016

Nieuw Rozenburg te Den Haag

Plan ’Nieuw Rozenburg’ in den Haag is een grote binnenstedelijke herstructureringsopgave die de komende jaren gaat plaatsvinden in het stadsdeel Loosduinen te Den Haag. De eerste plannen dateren van voor de crisis. Van der Vorm Vastgoed uit Rotterdam heeft in 2014 de herontwikkeling van de oorspronkelijke projectontwikkelaar overgenomen en aan Quadrant Architecten gevraagd een nieuwe ontwerpvisie op het plangebied te maken.

Wij hebben voor het plangebied een omvangrijk bouwplan met ca. 230 appartementen en overbouwd parkeren ontworpen. Het plan kent een hoge woningdichtheid en in het ontwerp is veel aandacht uitgegaan naar de woonbeleving. Dit heeft geleid tot een woonprogramma dat óf gericht is op de stad óf gericht op een groen binnenterrein, waarbij zelfs een vorm van ‘urban farming’ deel uitmaakt van het concept.

Het plan wordt in 2 of 3 fases gerealiseerd. Op de eerste fase met 177 appartementen heeft welstand onlangs  met instemming gereageerd en inmiddels is ook de bouwvergunning voor dit plandeel afgegeven.

In de verschijningsvorm van het project hebben we een link gelegd met de Haagse School architectuur die in de nabije omgeving veelvuldig aanwezig is. Gele baksteenarchitectuur, een horizontale belijning met prefab beton, veel verfijning in metselwerkdetails zijn kenmerkend voor dit ontwerp, doch ook de schaalsprong die een opmaat is naar een verdere verstedelijking van dit gebied.  

Aan het project heeft ook Rijnboutt uit Amsterdam meegewerkt. Dit bureau was verantwoordelijk voor het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan en is ook bij de herontwikkeling van het plan betrokken gebleven, nu in de rol van supervisor en het heeft zorggedragen voor de inrichting van de openbare ruimte en het groene binnenterrein.

De planning is dat in de loop van 2016 wordt begonnen met de bouw.

 

Terug naar overzicht